Jak golf může pomoci při práci

Autor: Mgr. Tomáš Látal

Dnes se golf neřadí mezi sporty dostupné pouze pro politiky, manažery a herce, ale dostává se do obliby široké veřejnosti. Může to být právě tím, že si hráči užívají procházek na čerstvém vzduchu a také se dostávají do kontaktu s novými lidmi. Golf vám také může pomoci v pracovní sféře, je prokázané, že množství obchodů bylo uzavřelo právě na golfovém hřišti.

čisté prostředí...

Největší zdravotní potenciál zajišťuje právě prostředí, ve kterém se díky hře pohybujete. Zelená barva trávy má uklidňující účinek na nervový systém. Během hry dýcháte čerstvý vzduch, který pomáhá vyjasnit mysl, zvyšuje energii a posiluje imunitní systém. Další zdravotní efekt má Slunce. Sluneční záření zvyšuje tvorbu vitamínu D v kůži. Ten je důležitý také pro imunitní systém a pro regulaci hladiny vápníku a fosforu v krvi. Oba tyto prvky jsou nezbytné pro stavbu kostí.

kosti, svaly, zrak?

Golf je vhodným sportem pro všechny věkové skupiny. Mohou je hrát jak mladší hráči, kteří si díky ní mohou zlepšit koordinaci těla, rovnováhu, vytrvalost a soustředěnost, tak i hráči starší, kteří se díky hře mohou držet v kondici. Dále předchází degenerativnímu poškození kostí, jako je osteoporóza. Jelikož je pro golf charakteristická vysoká míra soustředěnosti a strategického myšlení, je dobrou prevencí duševních poruch, jako například demence. Mimo jiné je možné zlepšit své zrakové schopnosti, protože během hry neustále zaměřujete vzdálenou jamku a pozorujete v letu vzdalující se míček.

Variabilita pohybů během golfu není zdaleka tak chudá, jak se může zdát. Samotný odpal v sobě skrývá komplexní pohyb celého těla. Díky časté chůzi a odpalům dochází k posilování svalstva trupu, horních a dolních končetin. Hráči se po náročné hře mohou těšit kvalitnějším spánkem, nezbytným pro regeneraci buněk, svalů a tkání. 

co na to srdce?

Hra může budit dojmem pomalé a nenáročné hry, ale chůze a nošení těžkých holí během hry efektivně zvyšuje tepovou frekvenci a průtok krve v těle hráče. Zvyšuje se energický výdej, který se může vyšplhat až na 2467 kcal na 18 jamek, tedy hubnete.

Hráči běžně nachodí 6,5 - 13 km, což odpovídá 11 254 - 16 667 krokům. Tudíž lze hrou pokrýt optimální počet 10 000 kroků, který je doporučen Světovou zdravotnickou organizací. Tyto předpoklady pomáhají ke zlepšení funkce oběhové soustavy a může se stát prevencí či kompenzací onemocnění srdce a cév. Proto se stává vhodným sportem pro rehabilitaci stavů po mrtvici či infarktu myokardu. Naopak při využívání golfového vozíku se snižuje počet kroků na 6 280 a vzdálenost pod 6 km. Nejen, že tento nedostatek chůze má negativní vliv na zdraví, ale navíc těžký vozík poškozuje golfový trávník.

fakta ze zahraničí...

Zahraniční studie se přiklání k názoru, že golf může prospěšně ovlivňovat zdraví. Dle švédské studie je jedna hra golfu srovnatelná s 40-70% aerobním intenzivním cvičením. Pro představu, aerobním cvičením se rozumí sporty jako běh, plavání veslování, cyklistika aj. Světový vědecký kongres věnující se golfu (World Scientific Congress of Golf Trust) prohlásil, že 4 hodiny hraní golfu jsou srovnatelné se 45 minutami ve fitness centru. Dle další švédské studie studující 300 000 golfistů byla zjištěna nižší úmrtnost hráčů golfu o 40 % než u lidí, kteří golf nehrají, to odpovídá až 5 letům života navíc.

závěrem...

Golf, jak již bylo zmíněno, v sobě skrývá spoustu zdravých faktorů. Čisté prostředí čistí organismus a pomáhá bojovat se stresem a pohyb zvyšuje sílu svalů a výkon těla. To znamená, že se můžete cítit čilí a soustředění a dokážete se zbavit bolestí zad a kloubů. Všechny tyto faktory se odrazí i na vašem pracovním výkonu.