Elektroterapie

Naši fyzioterapeuti u klientů doma využívají mobilní elektroterapii a léčebný ultrazvuk pro lepší efekt rehabilitace.

Co je elektroterapie?

Elektroterapie neboli elektroléčba patří do skupiny fyzikální terapie, která k léčbě využívá různé druhy elektrických proudů a impulzů.

Druh proudu se volí podle diagnózy pacienta a terapie se průběžně mění a doplňuje podle vývoje léčby.

Účinky elektroterapie

Pomocí aplikace proudů jsme schopni snížit bolest svalů, kloubů a páteře. Elektroterapie také pomáhá snížit otok, uvolnit svalové napětí a stimuluje ochrnuté svaly. Během terapie proudem dochází k prokrvení v místě aplikace a napomáhá urychlit hojení poškozených tkání a zmírňuje zánětlivé reakce.

Elektroterapie je vhodná k léčbě různých neurologických, ortopedických, interních a jiných onemocnění.

Druhy proudů:

  • Interferenční proudy
  • Diadynamické proudy
  • TENS (transkutanní elektrická neurostimulace)
  • Träbertovy proudy
  • Galvanické proudy
  • Kombinovaná terapie (kombinace elektroterapie a ultrazvuku) aj.


Druh proudu volí vždy fyzioterapeut dle aktuálního stavu pacienta.