Bolest hlavy kvůli přetížení očí

Úvod

Nejednou se každý z nás setkal s bolestí hlavy. Opakující se bolest je častým důvodem depresí, snížené výkonnosti v práci a absencí v zaměstnání a škole. Na vzniku bolesti se může podílet únava, stres, přetížení svalů krční páteře a mnoho dalších.

Obr. 1 Bolest hlavy

Jelikož se čím dál více objevují bolesti hlavy z důvodu přetížení svalů hlavy a krku, stala se její léčba doménou fyzioterapeutů. Již dříve Travell, Simons & Simons spojili ve svém díle Myofascial Pain and Dysfunction bolesti hlavy se vznikem svalových spoušťových bodů, tzv. Trigger Pointů (TrPs, svalové uzlíčky), ve svalech hlavy a krku.

Spoušťové body lze definovat jako malé svalové uzlíky. Tyto uzlíky se mohou projevit jako lokální bolest (přímo v místě uzlíku) nebo jako přenesená bolest (na jiné části těla), například v oblasti hlavy. Dalším typem je latentní TrP. Ten v klidu nebolí. Často o nich jedinec ani neví, ale je schopný snížit sílu svalu nebo zmenšit rozsah pohybu v kloubu.

Je všeobecně známo, že bolest hlavy může vzniknout přetížením krční páteře. Ale co dělat, když ani po rehabilitaci krku obtíže neustanou? Přišel čas na ošetření opomíjených svalů oka. Z těchto svalů se TrPs nejčastěji vyskytují ve svalech m. obliquus superior a m. rectus lateralis (obr. 2) a mohou být příčinou bolesti hlavy.

Obr. 2 Okohybné svaly

Rehabilitace okohybných svalů

  • m. obliquus superior

Sval prochází drobnou vazivovou kladkou, než se upne na bulbus. Právě v místě kladky vzniká nejčastěji bolestivý svalový uzlík. Vyzkoušejte si, jestli máte ve svalu bolestivý uzlík.

Manuální ošetření:

Vložte prst bříškem nahoru do horního vnitřního koutku oka (obr. 3). Zde můžete narazit na drobnou citlivou strunku. POZOR, pouze lehce, sval si příliš velkým tlakem můžete podráždit.

Pokud je místo bolestivé, držte zde lehký tlak po dobu 20 s a poté uvolněte.

Protažení svalu:

Okem se podívejte nahoru a dovnitř, vydržte alespoň 10 s a oko zase uvolněte, můžete opakovat 3-5x.

Obr. 3  Místo manuálního ošetření m. obliquus superior

  • m. rectus lateralis

Tento sval kladkou neprochází, ale je možné jej ošetřit stejně jako předchozí, protažením i manuálním tlakem.

Manuální ošetření:

Lehký tlak bříškem prstu do zevního koutku oka (obr. 4). Znovu je možné cítit bolestivou svalovou strunku, pokud je sval přetížený. Na bolestivé místo vyvíjíme 20 s lehký tlak a poté uvolníme.

Protažení svalu:

Pohledem ošetřovaného oka dovnitř, směrem ke kořenu nosu, opakujeme 3-5x.

Obr. 4  Místo manuálního ošetření m. obliquus superior 

Závěr

Ošetření okohybných svalů může přinést velkou úlevu od bolestí hlavy, proto by se na ně během rehabilitace nemělo zapomínat.

Než začnete provádět ošetření okohybných svalů, raději nejprve navštivte rehabilitaci. Fyzioterapeut Vám pomůže identifikovat přesný důvod bolesti hlavy a přesněji Vám předvede, jak svaly oka uvolnit. 

Trápí Vás bolesti hlavy? Rádi Vám pomůžeme.

Zdroje:

  • Fernández-de-las-Peñas, Cuadrado ML, Arendt-Nielsen L, Simons DG, Pareja JA. Myofascial trigger points and sensitization: an updated pain model for tension-type headache. Cephalalgia. 2007 May;27(5):383-93.
  • Fernández-de-Las-Peñas, Cuadrado ML, Gerwin RD, Pareja JA. Referred pain elicited by manual exploration of the lateral rectus muscle in chronic tension-type headache. Pain Med. 2009 Jan;10(1):43-8.

  • Bron C, Dommerholt J, Stegenga B, Wensing M, Oostendorp RA. High prevalence of shoulder girdle muscles with myofascial trigger points in patients with shoulder pain. BMC Musculoskelet Disord. 2011;12:139. 

  • Evans RW, Pareja JA. Trochleodynia and Migraine. Headache J Head Face Pain. 2010 Mar 1;50(3):481-4.

  • Dommerholt J, Bron C, Franssen J. Myofascial Trigger Points: An Evidence-Informed Review. J Man Manip Ther. 2006 Oct 1;14(4):203-21.

  • Bhola R, Rosenbaum AL, Ortube MC, Demer JL. High-Resolution Magnetic Resonance Imaging Demonstrates Varied Anatomic Abnormalities in Brown Syndrome. J Am Assoc Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2005 Oct;9(5):438-48.